Cookies statement

Wel analytische en functionele cookies

De analytische en functionele cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en kunt u zelf op ieder moment verwijderen via uw browser. De gegevens worden niet aan derden gegeven. Ook bevatten deze cookies geen persoonsgegevens zonder dat daar ondubbelzinnige en expliciete toestemming voor is gegeven.

Geen tracking cookies

Advertentiebedrijven gebruiken vaak cookies om de effectiviteit van hun advertenties te meten en de inhoud van advertenties te personaliseren (de tracking cookies). Informatie die door advertentiebedrijven kan worden verzameld kunnen wel persoonsgegevens bevatten als geografische gegevens of contactgegevens. De websites van Stichting CHRIS Zorggroep Holland maakt geen gebruik van dit soort cookies.

Cookies weigeren en/of verwijderen

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de websites geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van uw browser. Daar kunt u ook vinden hoe u reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen.

Wat gebeurt er als ik cookies weiger?

Indien u de cookies op een website van Stichting CHRIS Zorggroep Holland weigert, wordt u de toegang tot onze website niet ontzegd. De website zal nog steeds volledig functioneren. Stichting CHRIS Zorggroep Holland krijgt dan echter geen waardevolle inzichten in het gebruik om de website verder te verbeteren.

  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart
  • wp_woocommerce_session_

The first two cookies contain information about the cart as a whole and helps WooCommerce know when the cart data changes. The final cookie (wp_woocommerce_session_) contains a unique code for each customer so that it knows where to find the cart data in the database for each customer. No personal information is stored within these cookies.